WORKSHOP LATENT TALENT


Latent Talent is een door Greve & Koning ontwikkelde werkwijze om de talenten van medewerkers te ontdekken en te ontwikkelen, met als doel dat zij zich meer betrokken voelen, gemotiveerder zijn en daardoor succesvoller zijn in hun werk. Het is positief, opbouwend en inspirerend om met mensen over hun talenten te praten, en het ontwikkelen van talenten draagt bij aan betere (organisatie)resultaten. Latent Talent past daarmee uitstekend bij een resultaatgerichte stijl van leidinggeven.

Talenten en competenties

Of iemand zich de competenties eigen kan maken die voor zijn functie nodig zijn, hangt af van zijn talenten. Anders gezegd: de organisatie vraagt om competenties, de medewerker heeft talenten in huis. Talenten zijn dus bepalend voor het kunnen en willen laten zien van competenties.

Werkwijze

Met onze workshop geven we leidinggevenden structuur en praktische handvatten voor gesprekken met medewerkers over talentontwikkeling.