VERTROUWELIJJK


Iedereen die meedoet aan een training moet zich veilig voelen. Daar spreken we samen spelregels over af. Wat er binnen een training of coachingstraject wordt gezegd en gedaan, blijft vertrouwelijk.

Uiteraard heeft een opdrachtgever recht op een evaluatie. We bespreken samen hoe we dat doen en wat er wordt gerapporteerd. Liefst gaan we gezamenlijk met onze opdrachtgever in gesprek. Maar ook dan spreken we van tevoren af, wat er aan de orde komt. >BORGEN>