DOORLOOPTIJD EN EVALUATIE


Een coachingsgesprek duurt maximaal twee uur. In overleg bepalen we welke tijdspanne er tussen twee gesprekken zit. Na elk gesprek bespreken we of we op de goede weg zitten. Na een aantal gesprekken volgt een evaluatie: is er behoefte aan een vervolg, is er nog een concrete coachvraag, of kunnen we stoppen? Samen bekijken we wat zinvol is. >LOCATIE>