COACHING

Luister naar jezelf om te worden wie je bent

De meeste mensen kunnen of willen niet te koop lopen met hun onzekerheden en dilemma's. Ook al zijn het alledaagse en menselijke eigenschappen, het is niet gemakkelijk om ze te tonen. Dat komt vaak omdat ze er zelf al een mening over hebben gevormd: ik ben zwak, ik kan het niet, ze zullen wel denken!..
Jenny heeft als coach oprechte belangstelling en geen oordeel. In een coachingstraject brengen wij juist die zaken aan de orde die je in eerste instantie misschien liever mijdt. Zaken die je als onnodige ballast meesleept omdat je aan allerlei verwachtingen wilt voldoen. Terwijl ze in de weg staan om jezelf te blijven. Dus gaan we ze opruimen. Als er problemen spelen, zetten we de feiten en mogelijkheden heel nuchter op een rijtje. Zodat je de problemen op een goede manier kunt afsluiten en de volgende stap zetten. Daarna gaan we aan de slag met vragen die er echt toe doen: wat vind ik belangrijk, waar ben ik goed in, wat vind ik leuk? En hoe verhoudt zich dat tot (de verwachtingen van) mijn omgeving?

Coaching gaat over mogelijkheden en beperkingen en hoe je daar zo goed mogelijk mee uit de verf komt. Sommige dingen kun je niet veranderen. Het is de kunst om je daar niet al te druk over te maken. Richt je energie liever op zaken waar je wel invloed op hebt.

Er is niet een manier om je werk (en dus je leven) gemakkelijker, leuker of beter te doen. De vraag is: wat past bij jou? Wat vind je leuk, waar ben je goed in? We gaan je eigen krachten aanspreken. Je gaat je eigen keuzes maken en staan achter de dingen die je doet of juist laat. Gooi je schillen af, luister naar jezelf en ontdek wie je bent. In een coachingstraject wordt je je daar bewust van. Wat je ontdekt vertalen we in praktische stappen zodat je er zelf mee aan de slag kunt. >INTAKE>